DEDICATION

1) Consecration of a place of worship

# 2Ch 2:4

2 اخبار 2:4

4 فهانذا ابني بيتا لاسم الرب الهي لاقدسه له لأوقد امامه بخورا عطرا ولخبز الوجوه الدائم وللمحرقات صباحا ومساء وللسبوت والاهلّة ومواسم الرب الهنا.هذا على اسرائيل الى الابد.

 

2) Solemn confirmation of a covenant

# Heb 9:18

عبرانيين 9:18

18 فمن ثم الاول ايضا لم يكرس بلا دم

 

3) Devoting any thing to sacred uses

# 1Ch 28:12

1 اخبار 28:12

12 ومثال كل ما كان عنده بالروح لديار بيت الرب ولجميع المخادع حواليه ولخزائن بيت الله وخزائن الاقداس

 

4) SUBJECTS OF

4a) Tabernacle

# Nu 7:1-89

عدد 7:1

1 ويوم فرغ موسى من اقامة المسكن ومسحه وقدسه وجميع امتعته والمذبح وجميع امتعته ومسحها وقدّسها

2 قرّب رؤساء اسرائيل رؤوس بيوت آبائهم هم رؤساء الاسباط الذين وقفوا على المعدودين.

3 اتوا بقرابينهم امام الرب ست عجلات مغطّاة واثني عشر ثورا.لكل رئيسين عجلة ولكل واحد ثور وقدموها امام المسكن.

4 فكلم الرب موسى قائلا

5 خذها منهم فتكون لعمل خدمة خيمة الاجتماع واعطها للاويين لكل واحد حسب خدمته.

6 فاخذ موسى العجلات والثيران واعطاها للاويين.

7 اثنتان من العجلات واربعة من الثيران اعطاها لبني جرشون حسب خدمتهم.

8 واربع من العجلات وثمانية من الثيران اعطاها لبني مراري حسب خدمتهم بيد ايثامار بن هرون الكاهن.

9 واما بنو قهات فلم يعطهم لان خدمة القدس كانت عليهم على الاكتاف كانوا يحملون

10 وقرّب الرؤساء لتدشين المذبح يوم مسحه.وقدم الرؤساء قرابينهم امام المذبح.

11 فقال الرب لموسى.رئيسا رئيسا في كل يوم يقربون قرابينهم لتدشين المذبح

12 والذي قرّب قربانه في اليوم الاول نحشون بن عمّيناداب من سبط يهوذا.

13 وقربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

14 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

15 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

16 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

17 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان نحشون بن عمّيناداب

18 وفي اليوم الثاني قرّب نثنائيل بن صوغر رئيس يسّاكر

19 قرّب قربانه طبقا واحدا من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعين شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

20 وصحنا واحدا عشرة شواقل من ذهب مملوّا بخورا

21 وثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وخروفا واحدا حوليّا لمحرقة

22 وتيسا واحدا من المعز لذبيحة خطية

23 ولذبيحة السلامة ثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان نثنائيل بن صوغر

24 وفي اليوم الثالث رئيس بني زبولون أليآب بن حيلون.

25 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

26 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

27 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

28 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

29 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولية.هذا قربان أليآب بن حيلون

30 وفي اليوم الرابع رئيس بني رأوبين أليصور بن شديئور.

31 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

32 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

33 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

34 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

35 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان أليصور بن شديئور

36 وفي اليوم الخامس رئيس بني شمعون شلوميئيل بن صوريشدّاي.

37 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

38 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

39 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

40 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

41 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان شلوميئيل بن صوريشدّاي

42 وفي اليوم السادس رئيس بني جاد ألياساف بن دعوئيل.

43 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

44 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

45 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

46 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

47 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان ألياساف بن دعوئيل

48 وفي اليوم السابع رئيس بني افرايم أليشمع بن عمّيهود.

49 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

50 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

51 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

52 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

53 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان اليشمع بن عمّيهود

54 وفي اليوم الثامن رئيس بني منسّى جمليئيل بن فدهصور.

55 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

56 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

57 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

58 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

59 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان جمليئيل بن فدهصور

60 وفي اليوم التاسع رئيس بني بنيامين ابيدن بن جدعوني.

61 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

62 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

63 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

64 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

65 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان ابيدن بن جدعوني

66 وفي اليوم العاشر رئيس بني دان اخيعزر بن عمّيشدّاي.

67 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

68 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

69 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

70 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

71 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان اخيعزر بن عميّشدّاي

72 وفي اليوم الحادي عشر رئيس بني اشير فجعيئيل بن عكرن.

73 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

74 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

75 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

76 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

77 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان فجعيئيل بن عكرن

78 وفي اليوم الثاني عشر رئيس بني نفتالي اخيرع بن عينن.

79 قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة

80 وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا

81 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة

82 وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية

83 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حوليّة.هذا قربان اخيرع بن عينن

84 هذا تدشين المذبح يوم مسحه من رؤساء اسرائيل.اطباق فضة اثنا عشر ومناضح فضة اثنتا عشرة وصحون ذهب اثنا عشر

85 كل طبق مئة وثلاثون شاقل فضة وكل منضحة سبعون.جميع فضة الآنية الفان واربع مئة على شاقل القدس.

86 وصحون الذهب اثنا عشر مملوءة بخورا كل صحن عشرة على شاقل القدس.جميع ذهب الصحون مئة وعشرون شاقلا.

87 كل الثيران للمحرقة اثنا عشر ثورا والكباش اثنا عشر والخراف الحوليّة اثنا عشر مع تقدمتها وتيوس المعز اثنا عشر لذبيحة الخطية

88 وكل الثيران لذبيحة السلامة اربعة وعشرون ثورا والكباش ستون والتيوس ستون والخراف الحوليّة ستون.هذا تدشين المذبح بعد مسحه

89 فلما دخل موسى الى خيمة الاجتماع ليتكلم معه كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين فكلّمه

 

4b) Temple of Solomon

# 1Ki 8:1-63 2Ch 7:5

1 ملوك 8:1

1 حينئذ جمع سليمان شيوخ اسرائيل وكل رؤوس الاسباط رؤساء الآباء من بني اسرائيل الى الملك سليمان في اورشليم لاصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود.هي صهيون.

2 فاجتمع الى الملك سليمان جميع رجال اسرائيل في العيد في شهر ايثانيم.هو الشهر السابع.

3 وجاء جميع شيوخ اسرائيل وحمل الكهنة التابوت

4 واصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة فاصعدها الكهنة واللاويون.

5 والملك سليمان وكل جماعة اسرائيل المجتمعين اليه معه امام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة.

6 وادخل الكهنة تابوت عهد الرب الى مكانه في محراب البيت في قدس الاقداس الى تحت جناحي الكروبين.

7 لان الكروبين بسطا اجنحتهما على موضع التابوت وظلل الكروبان التابوت وعصّيه من فوق.

8 وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس امام المحراب ولم تر خارجا وهي هناك الى هذا اليوم.

9 لم يكن في التابوت الا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني اسرائيل عند خروجهم من ارض مصر.

10 وكان لما خرج الكهنة من القدس ان السحاب ملأ بيت الرب.

11 ولميستطع الكهنة ان يقفوا للخدمة بسبب السحاب لان مجد الرب ملأ بيت الرب

12 حينئذ تكلم سليمان.قال الرب انه يسكن في الضباب.

13 اني قد بنيت لك بيت سكنى مكانا لسكناك الى الابد.

14 وحوّل الملك وجهه وبارك كل جمهور اسرائيل.وكل جمهور اسرائيل واقف.

15 وقال مبارك الرب اله اسرائيل الذي تكلم بفمه الى داود ابي واكمل بيده قائلا

16 منذ يوم اخرجت شعبي اسرائيل من مصر لم اختر مدينة من جميع اسباط اسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك بل انما اخترت داود ليكون على شعبي اسرائيل.

17 وكان في قلب داود ابي ان يبني بيتا لاسم الرب اله اسرائيل.

18 فقال الرب لداود ابي من اجل انه كان في قلبك ان تبني بيتا لاسمي قد احسنت بكونه في قلبك.

19 الا انك انت لا تبني البيت بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمي.

20 واقام الرب كلامه الذي تكلم به وقد قمت انا مكان داود ابي وجلست على كرسي اسرائيل كما تكلم الرب وبنيت البيت لاسم الرب اله اسرائيل

21 وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع آبائنا عند اخراجه اياهم من ارض مصر

22 ووقف سليمان امام مذبح الرب تجاه كل جماعة اسرائيل وبسط يديه الى السماء

23 وقال.ايها الرب اله اسرائيل ليس اله مثلك في السماء من فوق ولا على الارض من اسفل حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين امامك بكل قلوبهم.

24 الذي قد حفظت لعبدك داود ابي ما كلمته به فتكلمت بفمك واكملت بيدك كهذا اليوم.

25 والآن ايها الرب اله اسرائيل احفظ لعبدك داود ابي ما كلمته به قائلا لا يعدم لك امامي رجل يجلس على كرسي اسرائيل ان كان بنوك انما يحفظون طرقهم حتى يسيروا امامي كما سرت انت امامي.

26 والآن يا اله اسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود ابي.

27 لانه هل يسكن الله حقا على الارض.هوذا السموات وسماء السموات لا تسعك فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت.

28 فالتفت الى صلاة عبدك والى تضرعه ايها الرب الهي واسمع الصراخ والصلاة التي يصلّيها عبدك امامك اليوم.

29 لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذي قلت ان اسمي يكون فيه لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع.

30 واسمع تضرع عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلّون في هذا الموضع واسمع انت في موضع سكناك في السماء واذا سمعت فاغفر.

31 اذا اخطأ احد الى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه وجاء الحلف امام مذبحك في هذا البيت.

32 فاسمع انت في السماء واعمل واقض بين عبيدك اذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على راسه وتبرر البار اذ تعطيه حسب بره.

33 اذا انكسر شعبك اسرائيل امام العدو لانهم اخطأوا اليك ثم رجعوا اليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا اليك نحو هذا البيت

34 فاسمع انت من السماء واغفر خطية شعبك اسرائيل وارجعهم الى الارض التي اعطيتها لآبائهم

35 اذا اغلقت السماء ولم يكن مطر لانهم اخطأوا اليك ثم صلّوا في هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لانك ضايقتهم

36 فاسمع انت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك اسرائيل فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه واعط مطرا على ارضك التي اعطيتها لشعبك ميراثا.

37 اذا صار في الارض جوع اذا صار وبأ اذا صار لفح او يرقان او جراد جردم او اذا حاصره عدوه في ارض مدنه في كل ضربة وكل مرض

38 فكل صلاة وكل تضرع تكون من اي انسان كان من كل شعبك اسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه فيبسط يديه نحو هذا البيت

39 فاسمع انت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل واعط كل انسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه لانك انت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر.

40 لكي يخافوك كل الايام التي يحيون فيها على وجه الارض التي اعطيت لآبائنا.

41 وكذلك الاجنبي الذي ليس من شعبك اسرائيل هو وجاء من ارض بعيدة من اجل اسمك.

42 لانهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوية وذراعك الممدودة.فمتى جاء وصلى في هذا البيت

43 فاسمع انت من السماء مكان سكناك وافعل حسب كل ما يدعو به اليك الاجنبي لكي يعلم كل شعوب الارض اسمك فيخافوك كشعبك اسرائيل ولكي يعلموا انه قد دعي اسمك على هذا البيت الذي بنيت

44 اذا خرج شعبك لمحاربة عدوه في الطريق الذي ترسلهم فيه وصلّوا الى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك

45 فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم واقضي قضائهم.

46 اذا اخطاؤا اليك.لانه ليس انسان لا يخطئ.وغضبت عليهم ودفعتهم امام العدو وسباهم سابوهم الى ارض العدو بعيدة او قريبة.

47 فاذا ردّوا الى قلوبهم في الارض التي يسبون اليها ورجعوا وتضرعوا اليك في ارض سبيهم قائلين قد اخطأنا وعوجنا واذنبنا

48 ورجعوا اليك من كل قلوبهم ومن كل انفسهم في ارض اعدائهم الذين سبوهم وصلوا اليك نحو ارضهم التي اعطيت لآبائهم نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لاسمك

49 فاسمع في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقض قضاءهم

50 واغفر لشعبك ما اخطأوا به اليك وجميع ذنوبهم التي اذنبوا بها اليك واعطهم رحمة امام الذين سبوهم فيرحموهم.

51 لانهم شعبك وميراثك الذين اخرجت من مصر من وسط كور الحديد.

52 لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك اسرائيل فتصغي اليهم في كل ما يدعونك.

53 لانك انت افرزتهم لك ميراثا من جميع شعوب الارض كما تكلمت عن يد موسى عبدك عند اخراجك آباءنا من مصر يا سيدي الرب

54 وكان لما انتهى سليمان من الصلاة الى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع انه نهض من امام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه ويداه مبسوطتان نحو السماء.

55 ووقف وبارك كل جماعة اسرائيل بصوت عال قائلا

56 مبارك الرب الذي اعطى راحة لشعبه اسرائيل حسب كل ما تكلم به ولم تسقط كلمة واحدة من كل كلامه الصالح الذي تكلم به عن يد موسى عبده.

57 ليكن الرب الهنا معنا كما كان مع آبائنا فلا يتركنا ولا يرفضنا.

58 ليميل بقلوبنا اليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه واحكامه التي اوصى بها آباءنا.

59 وليكن كلامي هذا الذي تضرعت به امام الرب قريبا من الرب الهنا نهارا وليلا ليقضي قضاء عبده وقضاء شعبه اسرائيل امر كل يوم في يومه.

60 ليعلم كل شعوب الارض ان الرب هو الله وليس آخر.

61 فليكن قلبكم كاملا لدى الرب الهنا اذ تسيرون في فرائضه وتحفظون وصاياه كهذا اليوم

62 ثم ان الملك وجميع اسرائيل معه ذبحوا ذبائح امام الرب

63 وذبح سليمان ذبائح السلامة التي ذبحها للرب من البقر اثنين وعشرين الفا ومن الغنم مئة الف وعشرين الفا فدشن الملك وجميع بني اسرائيل بيت الرب.

2 اخبار 7:5

5 وذبح الملك سليمان ذبائح من البقر اثنين وعشرين الفا ومن الغنم مئة وعشرين الفا ودشّن الملك وكل الشعب بيت الله.

 

4c) Second temple

# Ezr 6:16,17

عزرا 6:16

16 وبنو اسرائيل الكهنة واللاويون وباقي بني السبي دشنوا بيت الله هذا بفرح.

17 وقربوا تدشينا لبيت الله هذا مئة ثور ومئتي كبش واربع مئة خروف واثني عشر تيس معزى ذبيحة خطية عن جميع اسرائيل حسب عدد اسباط اسرائيل.

 

4d) Persons

# Ex 22:29 1Sa 1:11

خروج 22:29

29 لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك.وابكار بنيك تعطيني.

1 صموئيل 1:11

11 ونذرت نذرا وقالت يا رب الجنود ان نظرت نظرا الى مذلة امتك وذكرتني ولم تنس امتك بل اعطيت امتك زرع بشر فاني اعطيه للرب كل ايام حياته ولا يعلو راسه موسى.

 

4e) Property

# Le 27:28 Mt 15:5

لاويين 27:28

28 اما كل محرّم يحرمه انسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك.ان كل محرم هو قدس اقداس للرب.

متى 15:5

5 واما انتم فتقولون من قال لابيه او امه قربان هو الذي تنتفع به مني.فلا يكرم اباه او امه.

 

4f) Spoils of war

# 2Sa 8:11 1Ch 18:11

2 صموئيل 8:11

11 وهذه ايضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي قدسه من جميع الشعوب الذين اخضعهم.

1 اخبار 18:11

11 هذه ايضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي اخذه من كل الامم من ادوم ومن موآب ومن بني عمون ومن الفلسطينيين ومن عماليق.

 

4g) Tribute from foreigners

# 2Sa 8:10,11

2 صموئيل 8:10

10 فارسل توعي يورام ابنه الى الملك داود ليسأل عن سلامته ويباركه لانه حارب هدد عزر وضربه لان هدد عزر كانت له حروب مع توعي.وكان بيده آنية فضة وآنية ذهب وآنية نحاس.

11 وهذه ايضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي قدسه من جميع الشعوب الذين اخضعهم.

 

4h) Walls of cities

# Ne 12:27

نحميا 12:27

27 وعند تدشين سور اورشليم طلبوا اللاويين من جميع اماكنهم لياتوا بهم الى اورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان.

 

4i) Houses when built

# De 20:5 Ps 30:1

تثنية 20:5

5 ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه.ليذهب ويرجع الى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخر.

مزامير 30:1

1 مزمور اغنية تدشين البيت.لداود‎.‎اعظمك يا رب لانك نشلتني ولم تشمت بي اعدائي‎.

 

5) By idolaters in setting up idols

# Da 3:2,3

دانيال 3:2

2 ثم ارسل نبوخذناصّر الملك ليجمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذناصّر الملك.

3 حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذناصّر الملك ووقفوا امام التمثال الذي نصبه نبوخذناصّر.

 

6) THINGS DEDICATED TO GOD

6a) Esteemed holy

# Le 27:28 2Ki 12:18

لاويين 27:28

28 اما كل محرّم يحرمه انسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك.ان كل محرم هو قدس اقداس للرب.

2 ملوك 12:18

18 فاخذ يهواش ملك يهوذا جميع الاقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام واخزيا آباؤه ملوك يهوذا واقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك وارسلها الى حزائيل ملك ارام فصعد عن اورشليم.

 

6b) Placed with the treasures of the Lord's house

# 1Ki 7:51 2Ch 5:1

1 ملوك 7:51

51 واكمل جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب.وادخل سليمان اقداس داود ابيه.الفضة والذهب والآنية وجعلها في خزائن بيت الرب

2 اخبار 5:1

1 وكمل جميع العمل الذي عمله سليمان لبيت الرب وادخل سليمان اقداس داود ابيه.والفضة والذهب وجميع الآنية جعلها في خزائن بيت الله.

 

6c) Special chambers prepared for

# 2Ch 31:11,12

2 اخبار 31:11

11 وأمر حزقيا باعداد مخادع في بيت الرب فاعدّوا.

12 وأتوا بالتقدمة والعشر والاقداس بامانة وكان رئيسا عليهم كوننيا اللاوي وشمعي اخوه الثاني

 

6d) Levites place over

# 1Ch 26:20,26 2Ch 31:12

1 اخبار 26:20

20 واما اللاويون فاخيا على خزائن بيت الله وعلى خزائن الاقداس.

1 اخبار 26:26

26 شلوميث هذا واخوته كانوا على جميع خزائن الاقداس التي قدسها داود الملك ورؤوس الآباء ورؤساء الالوف والمئات ورؤساء الجيش.

2 اخبار 31:12

12 وأتوا بالتقدمة والعشر والاقداس بامانة وكان رئيسا عليهم كوننيا اللاوي وشمعي اخوه الثاني

 

6e) Applied to the repair and maintenance of the temple

# 2Ki 12:4,5 1Ch 26:27

2 ملوك 12:4

4 وقال يهوآش للكهنة.جميع فضة الاقداس التي ادخلت الى بيت الرب الفضة الرائجة فضة كل واحد حسب النفوس المقوّمة كل فضة يخطر ببال انسان ان يدخلها الى بيت الرب

5 ليأخذها الكهنة لانفسهم كل واحد من عند صاحبه وهم يرمّمون ما تهدم من البيت كل ما وجد فيه متهدما.

1 اخبار 26:27

27 من الحروب ومن الغنائم قدسوا لتشديد بيت الرب.

 

6f) For support of priests

# Nu 18:14 Eze 44:29

عدد 18:14

14 كل محرم في اسرائيل يكون لك.

حزقيال 44:29

29 يأكلون التقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الاثم وكل محرّم في اسرائيل يكون لهم.

 

6g) Given to propitiate enemies

# 2Ki 12:17,18

2 ملوك 12:17

17 حينئذ صعد حزائيل ملك ارام وحارب جتّ واخذها.ثم حول حزائيل وجهه ليصعد الى اورشليم.

18 فاخذ يهواش ملك يهوذا جميع الاقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام واخزيا آباؤه ملوك يهوذا واقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك وارسلها الى حزائيل ملك ارام فصعد عن اورشليم.

 

6h) Law respecting the release of

# Le 27:1-34

لاويين 27:1

1 وكلم الرب موسى قائلا

2 كلم بني اسرائيل وقل لهم.اذا افرز انسان نذرا حسب تقويمك نفوسا للرب

3 فان كان تقويمك لذكر من ابن عشرين سنة الى ابن ستين سنة يكون تقويمك خمسين شاقل فضة على شاقل المقدس.

4 وان كان انثى يكون تقويمك ثلاثين شاقلا.

5 وان كان من ابن خمس سنين الى ابن عشرين سنة يكون تقويمك لذكر عشرين شاقلا ولانثى عشرة شواقل.

6 وان كان من ابن شهر الى ابن خمس سنين يكون تقويمك لذكر خمسة شواقل فضة ولانثى يكون تقويمك ثلاثة شواقل فضة.

7 وان كان من ابن ستين سنة فصاعدا فان كان ذكرا يكون تقويمك خمسة عشر شاقلا.واما للانثى فعشرة شواقل.

8 وان كان فقيرا عن تقويمك يوقفه امام الكاهن فيقومه الكاهن.على قدر ما تنال يد الناذر يقوّمه الكاهن

9 وان كان بهيمة مّما يقرّبونه قربانا للرب فكل ما يعطي منه للرب يكون قدسا.

10 لا يغيّره ولا يبدله جيدا برديء او رديئا بجيد.وان ابدل بهيمة ببهيمة تكون هي وبديلها قدسا.

11 وان كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب يوقف البهيمة امام الكاهن

12 فيقومها الكاهن جيدة ام رديئة.فحسب تقويمك يا كاهن هكذا يكون.

13 فان فكها يزيد خمسها على تقويمك

14 واذا قدس انسان بيته قدسا للرب يقومه الكاهن جيدا ام رديئا وكما يقوّمه الكاهن هكذا يقوم.

15 فان كان المقدس يفك بيته يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيكون له.

16 وان قدّس انسان بعض حقل ملكه للرب يكون تقويمك على قدر بذاره.بذار حومر من الشعير بخمسين شاقل فضة.

17 ان قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب تقويمك يقوم.

18 وان قدس حقله بعد سنة اليوبيل يحسب له الكاهن الفضة على قدر السنين الباقية الى سنة اليوبيل فينقّص من تقويمك.

19 فان فك الحقل مقدّسه يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيجب له.

20 لكن ان لم يفك الحقل وبيع الحقل لانسان آخر لا يفك بعد

21 بل يكون الحقل عند خروجه في اليوبيل قدسا للرب كالحقل المحرم.للكاهن يكون ملكه

22 وان قدّس للرب حقلا من شرائه ليس من حقول ملكه

23 يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك الى سنة اليوبيل فيعطي تقويمك في ذلك اليوم قدسا للرب.

24 وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل الى الذي اشتراه منه الى الذي له ملك الارض.

25 وكل تقويمك يكون على شاقل المقدس عشرين جيرة يكون الشاقل

26 لكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فلا يقدسه احد.ثورا كان او شاة فهو للرب.

27 وان كان من البهائم النجسة يفديه حسب تقويمك ويزيد خمسه عليه.وان لم يفك فيباع حسب تقويمك.

28 اما كل محرّم يحرمه انسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك.ان كل محرم هو قدس اقداس للرب.

29 كل محرّم يحرّم من الناس لا يفدى.يقتل قتلا

30 وكل عشر الارض من حبوب الارض واثمار الشجر فهو للرب.قدس للرب.

31 وان فك انسان بعض عشره يزيد خمسه عليه.

32 واما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب.

33 لا يفحص أجيد هو ام رديء ولا يبدله.وان ابدله يكون هو وبديله قدسا.لا يفك

34 هذه هي الوصايا التي اوصى الرب بها موسى الى بني اسرائيل في جبل سيناء

 

7) Of property often perverted

# Mr 7:9-13

مرقس 7:9

9 ثم قال لهم حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم.

10 لان موسى قال اكرم اباك وامك.ومن يشتم ابا او اما فليمت موتا.

11 واما انتم فتقولون ان قال انسان لابيه او امه قربان اي هدية هو الذي تنتفع به مني.

12 فلا تدعونه في ما بعد يفعل شيئا لابيه او امه.

13 مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه.وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون

 

8) Illustrated of devotedness to God

# Ps 119:38

مزامير 119:38

38 ‎أقم لعبدك قولك الذي لمتقيك‎.